SŁUŻBA LITURGICZNA POWIĘKSZA SWOJE GRONO
31.01.2010.

NOWI MINISTRANCI przysięga nowych ministrantów

 

 

 

 

 

W niedzielę, 31 stycznia, służbę przy ołtarzu zaczęli pełnić dwaj nowi ministranci: Emil Malinowski oraz Krystian Baran.

Ksiądz Proboszcz poświęca komżeEmil to uczeń III klasy gimnazjum, Krystian chodzi do klasy IV podstawówki. Po odpowiednim przygotowaniu wyrazili podczas Mszy swoje ministranckie postanowienia i wobec Księdza Proboszcza złożyli ministrancką przysięgę. Przyrzekli swoją służbę pełnić pobożnie , pilnie i radośnie. Niech Bóg im w tym zadaniu dopomoże.

Emil składa przysięgę na ołtarzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony ( 10.02.2010. )