Rodziny Szensztackie
Redaktor: Jarosław Bączkowski   
16.02.2008.

SZENSZTACKIE DZIEŁO RODZINMatka Boża Trzykroć Przedziwna

jest jednym z wielu ugrupowań wchodzących w skład międzynarodowego Ruchu Apostolskiego z Szensztat. Jego celem jest wychowanie nowego człowieka i nowej społeczności, o uniwersalnym, apostolskim nastawieniu. Miejscem powstania jest Schönstatt - dzielnica miasta Vallendar, leżącego koło Koblencji w Niemczech, a jako datę powstania Ruchu Szensztackiego przyjęto 18 października 1914 roku.

 Sługa Boży Ojciec Józef Kentenich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Założycielem Ruchu Szensztackiego jest Sługa Boży Ojciec Józef Kentenich 

[ur.16.11.1885  r. – zm.15.09.1968 r.] . Był człowiekiem głębokiej wiary w Opatrzność Bożą i odznaczał się szczególną miłością do Matki Bożej, którą czcił pod wezwaniem Matki Trzykroć Przedziwnej. Ją też obrał za Patronkę całego Dzieła Apostolskiego. Z Jej pomocą i pod Jej opieką pragnął wychować apostołów świeckich, oddanych służbie Kościołowi. Papież Paweł VI powiedział w 1972r. do przedstawicieli Ruchu Szensztackiego: „Życie waszego (uwiecznionego) Założyciela O. Józefa Kentenicha można zamknąć w znaczących słowach, które znajdują się na jego grobowcu: Dilexit Ecclesiam – Umiłował Kościół. Te słowa chcemy razem z nim dać wam jako wasz program ...” . Więcej o Józefie Kentenichu zobacz TUTAJ.

 

Członkowie Szensztackiego Dzieła Rodzin

 pragną dopomóc Kościołowi w moralno-religijnym odnowieniu rodzin przez realizację katolickiego ideału małżeństwa, w oparciu o maryjną pedagogikę małżeńską i ascezę ograniczoną, wypracowaną przez O. Kentenicha. Odpowiadając na potrzeby czasu, główny nacisk kładą na:

- Praktyczną wiarę w Opatrzność Bożą

- Maryjność

- Świętość na co dzień

- Samowychowanie – rzetelne dążenie do świętości

- Misję apostolską

Największą siłą przynoszącą pewne sukcesy w życiu duchownym rodziny, w życiu każdego członka Szensztatu jest przymierze miłości, które zawieramy z Matką Bożą. I stąd niewątpliwie płynie ta ogromna siła wewnętrzna, która pomaga nam w rozwiązywaniu wielu problemów, w przezwyciężaniu wielu trudności. W pokonywaniu tych największych pomaga również wspomniana praktyczna wiara w Opatrzność Bożą, która jest charyzmatem Szensztatu.

 

Strukturę Szensztackiego Dzieła Rodzin tworzą:


1. Liga Rodzin

2. Związek Rodzin

3. Instytut Rodzin

 

Poszczególne ugrupowania różnią się między sobą stopniem zobowiązań wobec Boga i grupy.

 Formy pracy Rodzin Szensztackich:

1.       Przynajmniej raz w miesiącu odbywa się spotkanie w grupie, liczącej od 5 do 10 małżeństw. Na czele grupy stoi jedno wybrane małżeństwo, odpowiedzialne za duchowe dążenia  pracę wewnętrzną danej grupy. Każdego roku odbywa się specjalistyczne szkolenie kierowników w Centrali Szensztackiego Ruchu Apostolskiego.

2.       Grupy rodzin istniejące w parafiach utrzymują więź pomiędzy sobą poprzez zjazdy okręgowe, spotkania diecezjalne i coroczne rekolekcje, oraz ustalają program roczny pracy wewnętrznej w ścisłej łączności z programem wytyczonym przez Episkopat. Czynią to w myśl Dekretu o apostolstwie świeckich.

3.       Każda rodzina jako Kościół domowy w celu pielęgnowania życia wewnętrznego w rodzinie w każdym tygodniu przeprowadza spotkania domowników, mające charakter ascetyczny, by w świetle Pisma Świętego i na tle roku liturgicznego omawiać bieżące problemy rodzinne.

4.       Każda rodzina oddaje się do dyspozycji Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej i obiera Ją sobie jako Wychowawczynię, zakładając sanktuarium domowe.  Sanktuarium  jest ważnym elementem rozwoju duchowego członków Szensztatu. Staje się ono centralnym miejscem religijnym w rodzinie, miejscem spotkania wszystkich członków z Bogiem i ze sobą. Jest źródłem błogosławieństwa, siły, łask i owocności apostolskiej, źródłem w którym oddajemy Matce Bożej całe nasze życie, nasze ofiary i modlitwy.

 

Sanktuarium jest duchowym centrum i kolebką Ruchu Szensztackiego. Na wzór pierwszego sanktuarium, w którym Ruch nasz został założony przez sługę Bożego ojca Józefa Kentenicha w 1914 roku, powstało już 179 niemal identycznie wyglądających na całym świecie. W Polsce obecnie istnieje 6 sanktuariów Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Powstają one zawsze tam, gdzie na tyle zawiązała się wspólnota Ruchu, by takie sanktuarium zbudować i o nie zadbać. Sanktuarium stało się dla nas miejscem szczególnym. To swoiste logo i symbol, ale przede wszystkim miejsce zadomowienia i spotkania ze Zbawicielem oraz Jego Matką, naszą najlepszą wychowawczynią.

Najbliższe nam sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej znajduje się w Koszalinie na szczycie Góry Chełmskiej. Nawiedzenie tego miejsca przez Ojca Świętego Jana Pawła II i poświęcenie Sanktuarium dnia 1 czerwca 1991 r., cicha modlitwa Namiestnika Chrystusa, wielowiekowa tradycja ruchu pątniczego na Górę Chełmską, a także piękno przyrody i niepowtarzalny klimat osobistego spotkania z Maryją i Jej Synem, wyznaczają drogi specyficznego apostolstwa i kultu maryjnego na tym świętym miejscu.

 

Szensztackie Dzieło Rodzin zawitało do Bobolic w latach 1985-1986. Należy do niego obecnie 8 małżeństw, które w latach 1986-1987 zawarły przymierze miłości z Matką Trzykroć Przedziwną:

Ewa i Andrzej Fortuniak

Danuta i Józef Janik

Mirosława i Andrzej Jarzyńscy

Jolanta i Jan Korbus

Teresa i Jan Kupczak

Teresa i Eugeniusz Pięta

Elżbieta i Józef Woźniak

Janina i Marek Żuk

 

Więcej informacji na temat Ruchu Szensztackiego znaleźć można na stronach internetowych:

www.szensztat.pl

www.schoenstatt.de

www.koszalin.szensztat.pl

www.forum.szensztat.pl

www.mlodziez.szensztat.pl

www.schoenstattyouth.com

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Szensztacki

 

Zmieniony ( 17.01.2010. )