Bierzmowanie

PRZYGOTOWANIE

DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Program „Życie Boże”

PROGRAM ŻYCIE BOŻE OBEJMUJE PIĘĆ ETAPÓW:

1. Decyzja w sprawie wiary – nowy (charakter wstępny i organizacyjny)

2. Doświadczenie spotkania z Jezusem;

3. Nowe życie w Duchu Świętym;

4. Powołanie do wspólnoty życia i wiary – nowy(przygotowanie bliższe do sakramentu małżeństwa)

5. Apostolstwo aż po krańce świata.

Rozpoczęcie przygotowania do sakramentu bierzmowania następuje w momencie podpisania przez rodziców stosownej deklaracji (chodzi o zgłoszenie się rodzica z dzieckiem i rozmowę z rodzicami). Poprzez podpisanie deklaracji, rodzice zobowiązują się do współuczestniczenia w przygotowaniu swojego dziecka do sakramentu bierzmowania.  

Etap I Decyzja na życie w wierze dojrzałego człowiekaEtap 2 Doświadczenie spotkania z żywym JezusemEtap 3 Doświadczenie odnowy życia w Duchu ŚwiętymEtap 4 Wybór powołania życiowegoEtap 5 Świadectwo życia chrześcijańskiego w świecie
Klasa II gimnazjumII semestrKlasa III gimnazjum semestr IKlasa III gimnazjum semestr IIKlasa I ponadgminazjalna semestr IKlasa Iponadgimnazjalnasemestr II