Caritas Parafii

Caritas Parafialny przy kościele Wniebowzięcia NMP w Bobolicach został założony przez Ks. Proboszcza Ryszarda Barana w roku 1994.

Caritas Parafialny ma za zadanie niesienia pomocy ludziom potrzebującym, niezaradnym życiowo, niepełnosprawnym oraz dziecipm i młodzieży. Potrzeby ciągle są aktualne i duże. Przewodniczącym Caritasu jest Ks. Proboszcz. Członkami są: Maria Graca, Janina Malinowska, Irena Krylik, Maria Seweryn. Wszystkie prace wykonujemy charytatywnie. W okresie przedświątecznym kwestujemy świece, rozprowadzamy opłatki, stoimy z puszką. W ten sposób zbieramy pieniądze na zakup żywności. Dostajemy od sponsorów żywność: artykuły spożywcze, słodycze i wyroby wędliniarskie. Z tego robimy paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących. Z tej pomocy korzysta prawie 60 rodzin. Zajmujemy się rozprowadzaniem żywności z Unii Europejskiej.

Tę żywność otrzymują:

– rodziny wielodzietne

– rodziny, w których pracuje jedna osoba

– matki samotnie wychowujące dzieci

– renciści lub emeryci, którzy żyją z jednej renty lub emerytury

– osoby niepełnosprawne, samotne, schorowane. Pomagamy także w nagłych przypadkach.

Rodziny, które posiadają stały dochód, osoby, które mają w rodzinie dwie renty lub emerytury proszone są o nie zabieranie żywności tym, którzy żyją bardzo skromnie, wręcz ubogo.

Jeżeli ktoś ma do oddania w dobrym stanie odzież, obuwie, sprzęt AGD, RTV, meble, może skontaktować się z nami w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do 12.00 w salce Caritas. Taką praktykę stosujemy obecnie.

Zapraszamy osoby sumienne, chętne, dysponujące wolnym czasem, pragnące nieść pomoc innym do współpracy charytatywnej w naszej parafii. Zachęcamy również młodzież szkolną do współpracy z nami. Wspólnie będziemy mogli dużo więcej zrobić dobrego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.

Członkinie Caritas Parafii