Chór parafialny

Muzykę sakralną cechują świętość (sacrum) oraz doskonałość formy. O świętości muzyki mówimy w pewnym określonym sensie. Muzyka zostaje uświęcona dzięki włączeniu jej do kultu Bożego. Przez ścisłą łączność z tekstem i z czynnościami liturgicznymi staje się wzmocnieniem rozmowy wiernego z Panem. Muzyka ma być również w ramach kultu Bożego elementem uświęcającym człowieka, ma ułatwić uczestnikom liturgii modlitewną odpowiedź, stworzyć klimat, w którym łatwiej o skupienie i o radosne wzniesienie umysłów i serc do Boga.

Ma nas do Boga prowadzić, to Pan dzięki muzyce wyciąga do nas ręce i wychodzi nam naprzeciw dotykając nas w sposób dla nas zupełnie niepojęty, ale odczuwalny. Przepięknym instrumentem jesteśmy jako ludzie i talenty, które otrzymujemy są nieprawdopodobnie piękne i na pewno wykraczają poza nasze rozumienie Bożego planu zbawienia. Bo muzyka jest niewątpliwie narzędziem zbawienia. Ma nas przede wszystkim uświęcać, umacniać, jednoczyć i nie sprowadza się do estetycznych czy emocjonalnych rozważań, ale czystej modlitwy, to znaczy przebywania z Bogiem.

Instrukcja Musicam Sacram:

„Na szczególną uwagę zasługuje ze względu na swe liturgiczne posługiwanie chór kościelny. W świetle zasad świętego Soboru, dotyczących odnowy liturgicznej, zadanie tej grupy nabrało większego znaczenia. Do nich bowiem należy poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii, oraz wspomaganie wiernych, gdy ci śpiewem uczestniczą w liturgii.”

A Instrukcja episkopatu o muzyce liturgicznej mówi tak:

„Duszpasterze niech otoczą opieką istniejące chóry kościelne, a gdzie ich brak, jeżeli tylko to możliwe, niech starają się o ich założenie. Chóry bowiem przyczyniają się do tego, że liturgia nabiera okazałości i uroczystego charakteru. Im też przypada ważna rola pielęgnowania i rozwijania wielogłosowej muzyki kościelnej.”

                                                                                 Ks. Ryszard Baran

Chór parafialny w Bobolicach powstał wiosną 1994 r z inicjatywy Ks. Proboszcza. W ubiegłym roku obchodziliśmy już 13-tą rocznicę naszego istnienia . Na początku naszej działalności było nas prawie trzydzieści osób, jednak rotacja z tendencją malejącą sprawiła, że chór liczy 22 osoby. Śpiewamy na cztery głosy; w okresie Bożonarodzeniowym kolędy i pastorałki, w pozostałym okresie inne pieśni kościelne. Do tej pory mamy opracowanych ponad 40 kolęd i tyle samo innych pieśni. Na próby zbieramy się raz w tygodniu, przeważnie w środy, wyłączając ferie i wakacje. Często śpiewamy na niedzielnych Mszach św. w naszym kościele, a w okresie śpiewania kolęd raz w roku dzielimy się swoim talentem z mieszkańcami filii. Kilka razy wspólnie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej braliśmy udział w przeglądzie kolęd w naszym kościele. Na naszych próbach panuje miła, rodzinna atmosfera i chociaż czasem jest bardzo trudno, warto poświęcić ten czas by oderwać się od codziennej rzeczywistości a potem cieszyć się owocami swojej pracy.

Pamiętamy także o tych, którzy od nas odeszli, w rocznice powstania chóru w sposób szczególny w ich intencjach się modlimy.

Pomimo naszych szczerych chęci stwierdzamy, że ciągle jest nas za mało, a werbowanie kolejnych chórzystów graniczy niemal z cudem. Jest to jednak problem nie tylko naszej parafii. Ciągle jesteśmy otwarci na nowych, młodych ludzi, którzy chcieliby swoimi talentami podzielić się z innymi. Serdecznie ich zapraszamy.

                                                                                   Elżbieta Olearczyk

W chórze śpiewają:

Soprany

Maria Duda

Danuta Domaradz

Elżbieta Stępień

Agnieszka Stępień

Małgorzata Piotrowska

Maryla Demczur

Grażyna Dziublewska

Izabela Majewska

Małgorzata Szymańska

Alty

Irena Błasik

Aneta Banaszek

Małgorzata Dziubak

Małgorzata Bielecka 

Anna Malazdra

Grażyna Zając

Elżbieta Olearczyk

Tenory

Jarosław Bryczek – organista

Dariusz Romanik

Rafał Rożnowski

Basy

Witold Sochaj

Marian Borkowski

Łukasz Adamczyk