Gozd

Istniejący kościół w Goździe zbudowany został w 2 połowie XIX wieku, na miejscu starszej budowli, która musiała tu istnieć od czasów średniowiecza. Wspomina o niej pośrednio dokument z 1492 r. przy okazji wzmianki o kościele w Głodowej, który był filią świątyni parafialnej w Goździe. Po wprowadzeniu reformacji parafię ustanowiono w Głodowej i od tej pory do 1945 r. kościół w Goździe był filialnym, pozostającym pod patronatem właścicieli majątku w Głodowej. W 1693 r. w Goździe znajdowała się siedziba diakonatu. Formy kościoła z tego czasu są, niestety nieznane. W XIX w. stary kościół został rozebrany, a na jego miejscu w 2 połowie tamtego stulecia zbudowano nowy, neogotycki, który służył gminie protestanckiej do 1945 roku.

Dwa lata temu gruntownie wyremontowano dach kościoła. Wymieniono wiele elementów więźby i na nowe łaty położono dachówkę karpiówkę wyprodukowaną przez firmę pana Jopka, który udostępnił ją nam po preferencyjnych cenach. (Taką samą dachówką został pokryty dach plebanii w tym roku). Z ogromnym trudem prowadzimy dalszy remont kościoła. Istotnym powodem tego artykułu jest fakt, że w dniu dzisiejszym wróciły do kościoła trzy odrestaurowane witraże w prezbiterium. Witraże zostały wykonane w pracowni pana Krzysztofa Mazurkiewicza w Koszalinie. Wspomniany artysta witrażysta, znany i ceniony na Pomorzu ma na swoim koncie także prace przy renowacji zabytkowych witraży w Chmielnie.

Nie tylko ze względu na historię, ale także na szacunek w stosunku do ludzi, którzy ten kościół budowali, chcemy zachować jego pierwotny kształt i stan. Prowadzone prace są bardzo kosztowne. Renowacja jednego okna kosztuje prawie 2000 tyś. zł. W Goździe, Boboliczkach i Więcemierzu, miejscowościach, które należą do tej filii mieszka obecnie 80 rodzin. Sytuacja materialna wielu z nich jest bardzo trudna. Szukamy więc sponsorów, którzy chcieliby pomóc w tym zbożnym celu ratowania tej świątyni. Imiona i nazwiska fundatorów zostaną wpisane w elementy witraża na wieczną rzeczy pamiątkę dla następnych pokoleń. Cieszymy się z faktu, że już zgłoszono chęć sponsorowania pięciu okien. Następni będą mile widziani. Na załączonych zdjęciach – kościół w Goździe i moment montowania nowych okien w prezbiterium kościoła.