Rada parafialna

Sobór Watykański II uczy, że zadaniem kapłanów jest uświadomienie katolikom świeckim ich współodpowiedzialności za Kościół. Wspólna odpowiedzialność za Kościół zobowiązuje duszpasterzy, aby respektowali rolę świeckich, korzystali z ich rad i współpracy oraz za zaufaniem powierzali im zadania w służbie Ludu Bożego, przestrzegając zasady pomocniczości, która domaga się, aby kapłani pozostawiali świeckim wykonywanie funkcji leżących  w zakresie ich zdolności i kompetencji (KK 37). W Dekrecie  o Posłudze i Życiu Kapłanów  (DK 9) czytamy: „prezbiterzy niech chętnie słuchają świeckich, rozważając po bratersku ich pragnienia i uznając ich doświadczenie i kompetencje na różnych polach ludzkiego działania, aby razem z nimi mogli rozpoznać znaki czasu…” i do nich dostosować formę duszpasterzowania. Jednym ze sposobów umożliwienia świeckim przeżycia tej odpowiedzialności za Kościół oraz umożliwienia im zgodnej współpracy „każdy na swój sposób, ale dla wspólnego dzieła” jest między innym Rada Parafialna.

W naszej parafii istnieje już około 14 lat. Członkowie Rady (w zależności od potrzeb) zbierają się kilkanaście razy w ciągu roku. Istotną tych spotkań są przede wszystkim problemy związane z troską o poszczególne kościoły, które wymagają bieżących remontów. Poza Radą Parafialną w rozwiązywaniu tych problemów uczestniczy ponad 90 osób, które z nami bezpośrednio współpracują. Dzięki temu spectrum przeprowadzonych prac przez ostatnie lata jest ogromne. Istotnym wkładem Rady jest coroczna organizacja „Parafiady” wspólnie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury. „Parafiada” przerodziła się ze skromnego festynu w znaczącą imprezę zapisaną już w kalendarzu imprez naszego miasta. Podobny charakter ma „Hubertus” coroczne święto myśliwych i leśników.

W ubiegłym roku skończyliśmy pracę nad remontem dachu plebanii i całej elewacji wraz z wymianą pozostałych okien. Obecnie zastanawiać się będziemy nad adaptacją części plebanii w świetlicę socjoterapeutyczną, która będzie służyć naszym dzieciom. Wszak Dom Parafialny jest nie tylko domem dla księży, ale też powinien służyć potrzebom całej wspólnoty.

O to będziemy zabiegać szukając jak najlepszych rozwiązań.