Krąg Biblijny

 KRĄG BIBLIJNY

„Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa”

Św. Hieronim

Rozpoczynając spotkania Kręgu po wakacjach, pragniemy koncentrować się przede wszystkich na Listach św. Pawła. 29 czerwca 2008 r. Papież Benedykt XVI uroczyście ogłosił i otworzył Rok Świętego Pawła. Jest to okazja, by zgłębiać słowo Boże w Listach Apostoła Narodów.

ZAPRASZAMY ZATEM NA SPOTKANIA W PIĄTKI O GODZ. 19.15

Zacytowane w nagłówku słowa św. Hieronima – Ojca Kościoła i wielkiego miłośnika Biblii – stanowią motto istnienia Kręgu Biblijnego w naszej parafii. Prowadzi go ks. Dariusz Stachula. To prawda, że każdy chrześcijanin powinien znać bardzo dobrze Pismo święte, to prawda, że każdy chrześcijanin powinien czytać codziennie Świętą Księgę. To prawda, że każdy chrześcijanin powinien starać się żyć na co dzień słowem Bożym. Ale czy każdy chrześcijanin czyta codziennie Pismo święte? Czy codziennie się modli Słowem Bożym? Jeśli nawet czytasz codziennie Biblię, czy wszystko w niej rozumiesz? Podczas spotkań, z Pismem świętym w rękach, rozważamy poszczególne księgi biblijne, szukamy zrozumienia trudnych wyrażeń, sytuacji opisanych na kartach najważniejszej dla chrześcijan księgi. Uczymy się także w świetle Słowa patrzeć na nasze życie.