Kancelaria

 

RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP

76-020 BOBOLICE, UL. KOŚCIELNA 1

rachunek parafii: BBS w Darłowie 84 8566 1013 0200 0677 2001 0001

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA JEST CZYNNA:

 

 

Wtorek, godz.:        16.00 – 17.30     – Ks.  Dawid

Czwartek, godz.:   16.00 – 17.30     – ks. Tomasz

Sobota, godz.:       9.00 – 11.00       – ks. Proboszcz

W OKRESIE WAKACJI i WE WRZEŚNIU:Sobota: od godz. 9.00 do 11.00

WYBRANE WAŻNE INFORMACJE:

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁOSZENIU DZIECKA DO CHRZTU:

  • akt urodzenia dziecka;
  • zaświadczenia dla rodziców chrzestnych z ich parafii (jeśli nie należą do naszej parafii)
  • Chrzty w naszej parafii są udzielane  w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy św.  o godz. 10, nauki przed chrztem – w sobotę przed chrztem po Mszy św. wieczornej – prowadzi ks. Tomasz Staszkiewicz

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

  • świadectwa chrztu (jeśli narzeczeni nie byli chrzczeni w naszej parafii; świadectwo chrztu jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia);
  • świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
  • przy zawieraniu ślubu konkordatowego: zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  • Nauki przedślubne i kurs przedmałżeński – w drugą i czwartą niedzielę miesiąca po Mszy św. wieczornej

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZGŁASZANIU POGRZEBU:

  • akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;
  • jeśli osoba zmarła otrzymała przed śmiercią sakramenty: zaświadczenie o ich przyjęciu;
  • jeśli osoba zmarła nie jest naszym parafianinem: zgoda z parafii osoby zmarłej na pogrzeb w naszej parafii;